De Belgische papier- en kartonproductie

De Belgische papier- en kartonproductie bedroeg in 2010 meer dan 2 miljoen ton. Deze productie vertegenwoordigt maar iets meer dan de helft van het schijnbaar verbruik in België, waar de handelsbalans voor papierproducten een groot deficit vertoont.

Zoals men kan zien op onderstaande grafiek is de Belgische papierindustrie, om historische redenen, gespecialiseerd in grafisch papier. Deze vertegenwoordigden in België in 2010 drie vierde (74%) van de nationale productie. De rest van de productie bestaat uit verpakkingen (21%) en hygiënisch papier (5%)
Productie van de verschillende papier- en kartonsoorten in België in 2010 (‘000T)
 

Sinds 1990 kent de Belgische papier- en kartonproductie een belangrijke groei. Met een jaarlijks groeipercentage van 3.2% is de Belgische productie sneller gegroeid tijdens de laatste 18 jaar dan het Europees gemiddelde van de sector (2,4%). Deze groei is gedeeltelijk te verklaren door de stijging van de productiviteit van het bestaande productieapparaat, maar vooral door het opstarten van twee nieuwe papiermachines, de ene in het begin van de jaren 1990, de andere in 2003/2004. Ondanks die groei blijft de nationale productie ver onder het schijnbaar verbruik.

Nota: het Belgische schijnbaar verbruik werd tijdens de laatse jaren overschat omwille van een onaangepaste statistische benadering.
Een studie werd in 2011 uitgevoerd om vanaf 2012 méér realistische cijfers te kunnen leveren.

Productie en consumptie van papier en karton in België 1990-2010 (‘000T)
Aandeel van de verschillende papierprocédés in België in 2010 (‘000T)
Aandeel van het verbruik van de verschillende grondstoffen in 2010 (‘000T)