Certificatiesystemen voor een duurzaam bosbeheer

Op internationaal vlak bestaan er 39 geloofwaardige boscertificatiesystemen die alle aangepast zijn aan de specifieke omstandigheden van de bossen die zij certificeren. Op dit ogenblik bestaat er geen wederzijdse erkenning tussen die systemen. De CEPI heeft een vergelijkende matrix gemaakt van die systemen, waarmee de gebruikers de respectievelijke kenmerken van de systemen kunnen vergelijken.

Voor meer informatie verwijzen wij naar PDF hierbij

Om geloofwaardig te zijn moeten de systemen minimum:

  • de vereisten integreren van planning, overleg, onderhoud van de boomkruinlaag, biodiversiteit, instandhouding, bescherming van water en bodem, bescherming van de socio-culturele functies van de bossen
  • het engagement bewijzen om zich te houden aan de ISO-richtlijnen voor de accreditatie en de certificatie door een onafhankelijke derde
  • proberen om een zo breed mogelijke waaier van belanghebbenden te betrekken bij het definiëren van de standaarden
  • alle nationale en internationale wetten respecteren
  • het belang erkennen dat de internationale principes voor bosbeheer moeten worden gerespecteerd
  • de wil hebben om op een evenwichtige manier de ecologische, economische en sociale doelstellingen te halen

De concurrentie tussen sommige van deze systemen heeft heel wat verwarring opgewekt bij het grote publiek, tot het in vraag stellen van de geloofwaardigheid van de systemen toe, hoe stevig onderbouwd die ook zijn. Deze houding is des te betreurenswaardig omdat elk systeem effectief bijdraagt tot een duurzaam bosbeheer, elk met zijn eigen specificiteit.