Parameters van secundaire lozingen
De fosfor- en stikstoflozingen van de papiersector maken slechts een beperkt deel uit van de milieudruk. Toch zijn zij de laatste jaren sterk verminderd en bevinden zij zich op een zeer laag niveau, tussen 0.1 en 0.8 mg/liter voor fosfor en tussen 0.4 en 25 mg/liter voor totaal-stikstof. Deze concentraties komen zeer vaak overeen met die van het inkomende water, of liggen zelfs lager.

Voor de lozingen van zware metalen is het uiterst moeilijk om vergelijkbare gegevens te verschaffen. De kwaliteit van het inkomende water, dat door de verschillende fabrieken opgepompt wordt (vooral oppervlaktewater), verschilt sterk van de ene waterloop tot de andere. In zeer veel gevallen ligt het gehalte aan zware metalen van de lozingen lager dan in het inkomend water, wat te danken is aan de goede prestaties van de zuiveringsinstallaties aan het einde van de productielijnen. Bepaalde hulpstoffen of grondstoffen die bij de papier- en kartonproductie gebruikt worden, bevatten natuurlijk zware metalen; dat is het geval voor bepaalde minerale vulstoffen zoals kaolien en aluminiumoxide (aluminium) of talk (magnesium). Men mag niet uit het oog verliezen dat hout, de basisgrondstof, ook in beperkte hoeveelheden zware metalen bevat. Het is dus onvermijdelijk dat men er een deel van terug vindt in het lozingswater. In fabrieken die oud papier recycleren, bevat het afvalwater vaak een hoger gehalte aan zware metalen, omwille van de aanwezigheid van bepaalde inktsoorten in hun grondstoffen. In geen enkel geval worden de geldende normen overschreden.

Een opmerkelijk punt voor de papierindustrie is de temperatuur van het lozingswater. Om de vezels op een optimale manier te kunnen transporteren, moet het water warm zijn. Als het water afgevoerd wordt, is zijn temperatuur vrij hoog. Het is inderdaad niet uitzonderlijk dat de temperatuur van het water in de zomer rond de 30° C ligt bij het verlaten van de fabriek... Het is niet gemakkelijk voor de industrie om die temperatuur te doen dalen, zonder de kwaliteit van het gefabriceerde papier in belangrijke mate aan te tasten. Toch moeten wij voor ogen houden dat, zowel voor deze parameter als voor andere, de echte indicator op het vlak van leefmilieu de vracht (kg/ geproduceerde ton) is. En op dat vlak maken de bedrijven constant vooruitgang.