De PEFC-certificatie bij Burgo Ardennes

De industriële site van Burgo-Ardennes, in de omgeving van Virton, totaliseert een productie van 360.000 ton pulp en 350.000 ton druk- en schrijfpapier. De fabriek verbruikt jaarlijks bijna 1,4 miljoen ton hout. Dat vertegenwoordigt per dag 250 vrachtwagens hout, afkomstig van meer dan 3000 jaarlijks gekapte bomen !! De uitdaging om de certificatie te bekomen, vereiste het opzetten van een PEFC-controleketen die aan onze klanten een perfecte controle garandeert over de herkomst van het gebruikte hout. Wij spreken hier over een topprestatie voor ons bedrijf, dat als eerste van de sector het PEFC-label heeft bekomen in juli 2003. Sindsdien is de vraag naar gecertificeerde producten blijven stijgen. Het grote publiek geeft blik van een groeiende gevoeligheid voor vraagstukken die in verband staan met bossen en ecologische labels. De certificatie is een garantie voor duurzaam beheer en een uitstekend communicatiemedium om te bewijzen dat hout een natuurlijk en hernieuwbaar product is. Een bedrijf als Burgo-Ardennes creëert rechtstreeks meer dan 700 arbeidsplaatsen en onrechtstreeks nog eens 1000, uitsluitend voor de houtbevoorrading en -verwerking, verzorgt de afzet van bijproducten van de zagerijen en valoriseert bosbouwproducten van mindere kwaliteit (kruinen, jong hout, …) die geen enkele « nobele » afzet vinden (fineer, krullen, zaagafval, …). Het betreft hier valorisatie van houtmateriaal die prioriteit moet krijgen op zijn energievalorisatie. De valorisatie als materiaal geeft inderdaad een toegevoegde waarde en een hogere tewerkstelling, wat ten goede komt aan de gemeenschap. Samengevat: men moet hout zinvol verwerken vooraleer het te verbranden.

© CEPI