Kidney system bij Oudegem Papier


Gebruikmakend van een Europees subsidieproject heeft VPK begin 2000 geïnvesteerd in een bijkomende waterzuiveringstrap die een hoger hergebruik van proceswater moest toelaten. Deze anaërobe reactor (IC) zorgt ervoor dat de vuilvracht in het proceswatercircuit binnen een aanvaardbaar niveau blijft.

De reactor werkt als de nier (kidney) in het menselijk lichaam. Waar de nier het bloed zuivert, zuivert de nieuwe reactor het proceswater, zorgt voor een lager gebruik van vers water, een hoger hergebruik van proceswater en een lagere specifieke lozing in zowel debiet als vuilvracht. Omwille van de gestegen papierproductie werd in 2008 een tweede IC-reaktor in bedrijf genomen waardoor het lage specifieke waterverbruik van ca. 4 m³/t kon worden gehandhaafd. Als bijkomend voordeel geldt een hogere productie van biogas dat als groene brandstof wordt aangewend.