Innovatieve zuiveringsinstallatie bij SCA Hygiene Products

Het afvalwater van SCA HYGIENE PRODUCTS te Stembert wordt gezuiverd in een fysico-chemische waterzuivering die over het algemeen toelaat de normen, opgelegd door het Waalse gewest, te respecteren. Om haar effluenten nog verder te kunnen zuiveren heeft het bedrijf beslist in 2009 om meer dan € 850.000 te investeren in een bijkomende biologische zuivering na het reeds bestaande zuiveringsstation.
In de plaats van te opteren voor een conventionele biologische waterzuivering die toch nog heel wat energie verbruikt, besliste SCA om te investeren in een totaal natuurlijke en ecologische behandeling: de lagunering.
Deze techniek verbruikt geen energie of chemicaliën; alles gebeurt gravitair. Het principe van lagunering is eenvoudig: het te behandelen water stroomt door bekkens (lagunes) gevuld met kiezel en beplant met geschikte plantensoorten. De vervuiling wordt afgebroken door de bacteriën (microfyten) die zich ontwikkelen op de kiezel. De afbraakproducten die zo ontstaan (organische koolstof, stikstof, fosfor) vormen de voedingsstoffen voor de plantenbegroeiing (macrofyten). Alhoewel lagunering een gekende zuiveringsmethode is voor afvalwater van huishoudens en van bepaalde lokale gemeenschappen, is het de eerste keer in België dat dit toegepast wordt in de basis industrie. Dit vormde een zware uitdaging. De te behandelen vuilvracht is totaal verschillend is van deze van residentiële zuiveringsinstallaties. De organische vuilvracht bij SCA is namelijk zeer laag en de debieten zeer groot.


© SCA Hygiene Products