Waterzuiveringstation bij SAPPI Lanaken


Een niet-geïntegreerde papierfabriek (zonder eigen pulpproductie) zal meestal enkel een aerobe waterzuiveringsfase hebben, waar het water gereinigd wordt met behulp van aërobe bacteriën vooraleer het terug in de waterlopen wordt geloosd.
Door de hogere vuilgraad, die een pulpproductie met zich meebrengt, zal een geïntegreerde papierfabriek meestal over een combination van anaërobe en aërobe waterzuivering beschikken.

Vrij innovatief in deze waterzuivering is het gebruik van een A-trap en een B-trap bij Sappi Lanaken.
Het proceswater van de pulpproductie wordt, in methaanreactoren, door anaërobe bacteriën gereinigd. Het biogas, methaan, wordt als brandstof gebruikt (zie biogasmotor). Het pulpproceswater gaat vervolgens naar de A-trap, een aërator-selector. Luchtemissies wordt toegevoegd en bacteriën gaan selectief het water zuiveren. Na de eerste zuivering van het pulpproceswater, wordt het te zuiveren papiermachinewater toegevoegd en volgt een tweede zuiveringsfase, de aërobe fase (B-Trap). Na de nodige bezinking, beLuchtemissiesing en koeling wordt het water terug in de waterloop geloosd.