Zero afval bij Stora Enso Langerbrugge

Ons papierproductieproces is een gesloten ecologisch systeem. Enerzijds door het verwerken van 100% oud papier als grondstof en anderzijds door het verwerken van onze afvalstromen. Oud papier wordt opgehaald aan ieders deur en wordt gesorteerd tot een volwaardige grondstof. Het gesorteerde papier wordt in onze fabriek ontinkt en verwerkt tot nieuw kranten- en magazinepapier, dat nadien bedrukt wordt in de drukkerij. Hierna worden kranten en tijdschriften opnieuw verkocht aan de consument. Het slib uit onze ontinktingsinstallaties en waterzuivering wordt gebruikt als brandstof voor onze energiecentrales. In deze centrales wordt biomassa duurzaam omgezet tot elektriciteit en stoom die in het productieproces aangewend worden. Het afvalwater uit het productieproces wordt gezuiverd in onze biologische waterzuiveringsinstallatie.

Vliegas is de restfractie die ontstaat bij het energetisch valoriseren van onze afvalstromen. Dit vliegas is erkend als secundaire grondstof door OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij). De as wordt nuttig toegepast als grondstof voor de cementindustrie en de wegenbouw.

De volledige, ecologische cyclus van Stora Enso Langerbrugge wordt hiernaast schematisch geïllustreerd.