Valorisatie in de landbouw

De Belgische papiersector valoriseert al vele jaren zijn cellulose- en papierschuim in de landbouwsector in de vorm van humus- en kalkrijke bodemverbeteraars. Door zijn hoog gehalte aan houtvezels wordt dit soort bodemverbeteraar landbouwkundig sterk geapprecieerd omdat hij het vermogen heeft om de capaciteit van de grond om voedingselementen (nitraatvasthoudende) en water op te slaan, te verbeteren, en ook omdat de grond erosiebestendiger wordt. Celluloseschuim met een hoog gehalte aan calciumcarbonaat kan trouwens ook de zuurtegraad van de grond regelen. Vanuit ecologisch standpunt heeft papierschuim een zeer hoog kwaliteitsniveau. Omdat papierschuim ruim de regionale normen voor bodemverbeteraars respecteert, is de inbreng van polluenten (hoofdzakelijk zware metalen) lager dan de atmosferische uitval.
In 2005 werden bijna 150.000 ton schuim gevaloriseerd in de landbouwsector.


© SEDE